Lang Quan 랑꽌
다양한 현지식, 랑꽌 Lang Quan

현지식
오픈 AM 11:00 ~ PM 09:30  브레이크 PM 03:30 ~ PM 04:30

상호 Lang Quan 랑꽌
Bún Chả cá Ông Tạ
현지인들이 많이 찾는 Bun 생선국수

현지식
오픈 06:00 ~ 21:00  브레이크 없음

상호 Bún Chả cá Ông Tạ
Quán Phở Hồng
다낭 노보텔근처 쌀국수 맛집 퍼홍

현지식
오픈 07:00 ~ 21:00  브레이크 없음

상호 Quán Phở Hồng
알림 0